Aktualności

ZAPRASZAMY 1 WRZEŚNIA WSZYSTKICH NASZYCH WYCHOWANKÓW DO PRZEDSZKOLA.

PAMIĘTAJMY JEDNOCZEŚNIE O ZASADZIE PRZYPROWADZANIA DZIECI ZDROWYCH DO NASZEJ PLACÓWKI.

Aneks nr 6

Aneks nr 7

Prosimy również o stosowanie się do wszystkich zasad zawartych w niniejszej procedurze. Ułatwi nam to zapewnienie odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny.

Z poważaniem dyrektor Bogusława Maślana wraz z pracownikami przedszkola

Zachęcamy  do zapoznania się z „Procedurą postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby koronawirusowej COVID-19 u dziecka lub pracownika Przedszkola nr 5 im. Calineczki w Gryfinie”.


UWAGA RODZICE

   Wszystkie bieżące informacje o działalności przedszkola i komunikaty dyrektora znajdują się w zakładce DLA RODZICÓW – OGŁOSZENIA .

Opłaty za przedszkole będą umieszczone w zakładce DLA RODZICÓW – OPŁATY.