Aktualności


Drodzy Rodzice / Opiekunowie prawni,

pragniemy poinformować, że od 18 maja 2020 roku, za zgodą Organu Prowadzącego – Gminy Gryfino rozpoczną się zajęcia opiekuńcze w naszym przedszkolu.

Chociaż to dla nas wszystkich trudny czas, my pracownicy, postaramy się, aby dzieci przebywające w naszym przedszkolu,  jak zawsze były bezpieczne i radosne.

Na podstawie wytycznych Głównego Inspektoratu  Sanitarnego z dnia 04.06.2020r. ulega zmianie „Procedura funkcjonowania Przedszkola nr 5 im. Calineczki w Gryfinie w zakresie zapobiegania zakażeniu i rozprzestrzenianiu się choroby COVID – 19 wśród pracowników, dzieci oraz ich rodziców”.

Bardzo prosimy  wszystkich Rodziców/Opiekunów prawnych o zapoznanie się
z aneksem nr 1 do wyżej wymienionej procedury.

Rodziców / Opiekunów prawnych, którzy zadeklarują chęć skorzystania dla swojego dziecka z opieki bardzo prosimy o wypełnienie i dostarczenie do przedszkola Oświadczenia, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury.

Rodzice / opiekunowie prawni,  którzy w późniejszym terminie chcieliby skorzystać z naszej opieki nad dzieckiem w przedszkolu winni zgodnie z „Procedurą” wcześniej poinformować nas telefonicznie lub za pomocą środków komunikacji na odległość, następnie wypełnić Oświadczenie i dostarczyć je do placówki. Wówczas za zgodą dyrektora dziecko zostanie przyjęte do przedszkola, o czym natychmiast rodzice zostaną powiadomieni telefonicznie.

Bardzo prosimy zainteresowanych Rodziców/ /Opiekunów prawnych opieką w przedszkolu o stosowanie się do wszystkich zasad zawartych w „Procedurze funkcjonowania Przedszkola nr 5 im. Calineczki w Gryfinie …”. Ułatwi nam to zapewnienie odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny.

Na terenie przedszkola zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego nie ma obowiązku korzystania przez dzieci ze środków ochrony osobistej, ale
z inicjatywy rodzica dziecko może takie środki ochrony osobistej posiadać, również za zgodą rodzica i dziecka przedszkole może takie środki dzieciom udostępniać na czas pobytu w przedszkolu.

Prosimy również o zapoznanie się z „Procedura postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby koronawirusowej COVID-19 u dziecka lub pracownika Przedszkola nr 5 im. Calineczki w Gryfinie”

Pracownicy przedszkola, zgodnie z zaleceniem dyrektora będą zabezpieczeni  w środki ochrony osobistej.

Z poważaniem dyrektor Bogusława Maślana wraz z pracownikami przedszkola


UWAGA RODZICE

KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO

   Wszystkie bieżące informacje o działalności przedszkola i komunikaty dyrektora znajdują się w zakładce RODZICE – OGŁOSZENIA .

Opłaty za przedszkole będą umieszczone w zakładce RODZICE – OPŁATY.

   Natomiast informacje o przebiegu rekrutacji znajdują się w zakładce RODZICE – REKRUTACJA.