Aktualności

WAŻNA INFORMACJA

Od 30.11.2021 do 03.12.2021 dzieci z grupy RYBKI są objętę kwarantanną. 

Nauka zdalna dla tych dzieci trwa od 01.12.2021 do 03.12.2021. 

Materiały do nauki znajdują się w zakładce GRUPY – RYBKI.  

UWAGA RODZICE

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o anonimowy udział w badaniu dotyczącym ewaluacji projektu INT128 – Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym           i wczesnoszkolnym. Niemiecki i polski jako język obcy.

Ankieta kierowana jest do rodziców dzieci uczestniczących w zajęciach języka niemieckiego. 

Ankieta dostępna jest pod następującym linkiem: https://forms.gle/okgKMjZXNCNuJfgv9 i może być dogodnie wypełniona na każdym urządzeniu posiadającym dostęp do Internetu.

 Drodzy Rodzice / Opiekunowie prawni,

 Bardzo prosimy wszystkich Rodziców/Opiekunów prawnych, którzy korzystają z naszych usług edukacyjnych o zapoznanie się z Procedurą funkcjonowania Przedszkola nr 5 im. Calineczki w Gryfinie w zakresie zapobiegania zakażeniu i rozprzestrzenianiu się choroby COVID – 19 wśród pracowników, dzieci oraz ich rodziców” obowiązującą od 19 października 2020r. (po zmianach – aneksy 1 – 7 tekst jednolity).

Prosimy również o stosowanie się do wszystkich zasad zawartych w niniejszej procedurze. Ułatwi nam to zapewnienie odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny.

Z poważaniem dyrektor Bogusława Maślana wraz z pracownikami przedszkola

Zachęcamy  do zapoznania się z „Procedurą postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby koronawirusowej COVID-19 u dziecka lub pracownika Przedszkola nr 5 im. Calineczki w Gryfinie”.


UWAGA RODZICE

   Wszystkie bieżące informacje o działalności przedszkola i komunikaty dyrektora znajdują się w zakładce DLA RODZICÓW – OGŁOSZENIA .

Opłaty za przedszkole będą umieszczone w zakładce DLA RODZICÓW – OPŁATY.