Rekrutacja

Zarządzenie  Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino  z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie harmonogramu czynności oraz kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gryfino.

Harmonogram rekrutacji

Wniosek o przyjęcie do przedszkola