Rekrutacja

Zarządzenie  Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino  z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie harmonogramu czynności oraz kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gryfino.

Zarządzenie nr 0050.9.2022