Projekt II

16 października 2018 roku dzieci z Przedszkola Nr 5 im. Calineczki w Gryfinie brały udział w Festiwalu Bajek w Przedszkolu „Kleine Oderwelse” w Pinnow. Spotkanie odbywał się w ramach projektu „Językowe i międzykulturowe umiejętności dzięki transgranicznym spotkaniom dzieci”, miało za zadanie pogłębić już istniejące kontakty pomiędzy dziećmi przedszkolnymi z partnerskich regionów oraz stworzyć możliwość budowania nowych przyjaźni opartych na wzajemnym szacunku i tolerancji. Podczas spotkania dzieci poznały treść bajki „Żółw ma urodziny” autorstwa Elisabeth Shaw, uczestniczyły w warsztatach teatralno – plastycznych, doskonaliły swoje umiejętności językowe podczas zabaw integracyjnych porozumiewając się w „języku Sąsiada”.


Puzzle – Językowe i międzykulturowe umiejętności dzięki transgranicznym spotkaniom dzieci.
Sprachkenntnisse Und interkulturelle Kompetenz durch
grenzuberschreitende Kinderbegegnungen.

W ramach projektu 13 czerwca 2017r. odbyło się spotkanie „Dzień małych badaczy”.
Spotkanie z wieloma eksperymentami jak np.: zaskakujące kolorowe karuzele, powiększanie przedmiotów, filtry farb i czary mary z kolorami miało na celu wspieranie zainteresowania dzieci naturą i otaczającym światem oraz pogłębienie istniejących już kontaktów między dziećmi z przedszkoli partnerskich i doskonalenie znajomości języków obcych.

W ramach projektu „Językowe i międzykulturowe umiejętności dzięki transgranicznym spotkaniom dzieci” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Fundusz Małych Projektów Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania)” odbędą się jeszcze 4 spotkania.
Projekt przyczynia się istotnie do wzmocnienia współpracy transgranicznej w obszarze edukacji. Celem jest lepsze poznanie i zrozumienie sąsiedniego kraju Polski/Niemiec poprzez współpracę przedszkoli. Ważną część przedszkolnej codzienności stanowią spotkania, które stwarzają okazję wspierania u dzieci postawy otwartości na świat, ciekawości i tolerancji w stosunku do nowych treści oraz ich zainteresowania innymi ludźmi i kulturami. Regularne odwiedziny dzieci i wspólne wydarzenia stwarzają niepowtarzalną możliwość realizowania tego celu. Scenariusze poszczególnych spotkań koncentrują się na wzmacnianiu i pogłębianiu bezpośrednich kontaktów między dziećmi. Wymiana doświadczeń jest też istotna dla wychowawców. Wspólne prace plastyczne, pieczenie i muzykowanie z okazji tradycyjnych świąt przybliża dzieciom i wychowawcom zwyczaje i rytuały kultywowane po obu stronach granicy. Rozwijana jest przy tym świadomość, że pomimo barier językowych można funkcjonować nie tylko obok siebie.