Projekt III

Projekt „TRANSGRANICZNY FESTIWAL BAJEK DZIECIĘCYCH”

Projekt ten jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w Euroregionie Pomerania).

Projekt „Transgraniczny Festiwal Bajek ” to inicjatywa, która ma za zadanie pogłębić istniejące już kontakty pomiędzy dziećmi przedszkolnymi z partnerskich regionów.
Realizacja projektu ma obejmować 1spotkanie polsko-niemieckie o różnym zakresie działań edukacyjnych oraz integracyjnych, które mają przbliżyć dzieciom literaturę dziecięcą obojga narodów. Stworzyć okazję do wspierania otwartości na świat, ciekawości i tolerancji do poznawania nowych treści , ludzi i kultur.
Spotkanie chcemy zorganizować 17. 10. 2017r. W spotkaniu będzie ustniczyło 75 dzieci (50 dzieci z Polski i 25 dzieci z Niemiec) wraz z opiekunaki po 5 opiekunek z każdej strony. Spotkanie odbywać się będzie w przedszkolu według specjalnie przygotowanego scenariusza zabaw i zajęć. Podczas spotkania uczestnicy bedą odkrywać- poznawać i promować polską i niemiecką literaturę dziecięcą.
Będą poznawać treść wybranych bajek w języku polskim i niemieckim w formie zajęć interaktywnych: tworzyć scenki, przygotowywać rekwizyty, odtwarzać treść- wykorzystujac różnorodne formy przekazu (słowne, pantomimiczne, muzyczne oraz plastyczno-techniczne). Zajęcia odbędą się w formie warsztatowej, będą wspierać i umożliwiać rozwijanie zainteresowań dzieci oraz doskonalić ich umiejętności słowno -plastczno-muzyczne, ponadto dawało umożliwość porozumiewania się w języku sąsiada.

Relacje
17 października 2017r.
gryfino.pl
igryfino.pl
egryfino.pl