Rewalidacja

W przedszkolu są organizowane zajęcia dla dzieci posiadających „Orzeczenie potrzebie kształcenia specjalnego”  na podstawie opracowanych przez zespół, działający w przedszkolu: Indywidualnych  Programów Edukacyjno – Terapeutycznych.

 W ramach rewalidacji odbywają się zajęcia :

  • korygujące wady wymowy –prowadzi mgr Jolanta Rudnicka,
  • zajęcia rozwijające funkcje poznawcze, komunikacyjne oraz sferę manualno – graficzną – prowadzi mgr Anita Garus – Stachera.