Projekt VI

VI PROJEKT Zdrowo – Aktywnie – Kreatywnie

Spotkanie pod hasłem „Zdrowo – Aktywnie – Kreatywnie” to kolejna inicjatywa w ramach wieloletniej już współpracy pomiędzy dwoma zaprzyjaźnionymi przedszkolami: Przedszkolem „Kleine Oderwelse” z Pinnow oraz Przedszkolem nr 5 im. Calineczki w Gryfinie. Tym razem dzieci bawiąc się wspólnie, promowały zdrowy styl życia i aktywne sposoby spędzania czasu na świeżym powietrzu. Licznie uczestniczyły w wielu przygotowanych dla nich na ten dzień atrakcjach, doświadczając różnorodnych aktywności ruchowych, muzyczno – tanecznych i konstrukcyjnych. Ponadto dzieci miały również możliwość wykazania się fantazją i kreatywnością tworząc różnorodne prace plastyczno – techniczne.

Spotkanie odbyło się 12 czerwca 2019 r. w ramach projektu dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia/Polska w Euroregionie Pomerania).

Spotkanie zaszczyciła swoją obecnością przedstawicielka Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania Pani Monika Działoszewska – Gizicka – Specjalista ds. Wdrażania Projektów FMP, Pani Małgorzata Kowalska – pracownik CUW Gryfino oraz Przedstawicielka naszych lokalnych mediów. Dziękujemy za obecność.
Słowa podziękowania kierujemy również do naszych dzielnych gryfińskich Strażaków za pomoc w przygotowaniu placu zabaw do bezpiecznej zabawy.