Rada Rodziców

RADA RODZICÓW

Skład Zarządu Rady Rodziców Przedszkola nr 5

Decyzją Rady Rodziców Przedszkola Nr 5 im. „Calineczki” z dnia 17 września 2021r.

roczna składka w roku szkolnym 2021 / 2022 wynosi:

  • 150 zł na pierwsze dziecko w przedszkolu
  • 100 zł na drugie dziecko . 

Rodzice w szczególnie uzasadnionych przypadkach mogą zwracać się na piśmie o częściowe lub całkowite zwolnienie z opłaty.

Istnieje możliwość wpłacania składek w II ratach:

  • I rata – do końca grudnia 2021r.
  • II rata – do końca marca 2022r.

Płatności należy dokonać na konto Rady Rodziców w Banku Spółdzielczym w Gryfinie.

Nr konta Rady Rodziców:
30 9377 0000 0000 0299 2000 0001