Rada Rodziców

RADA RODZICÓW
Kamila Madejczyk-przewodnicząca
Katarzyna Tworek -zastępca
Agnieszka Grodek – skarbnik
Alicja Grabowska -sekretarz

Opłata na Radę Rodziców w roku szkolnym 2016/2017 wynosi:
• 130 zł pierwsze dziecko
• 100 zł drugie dziecko
• 50 zł trzecie dziecko

Nr konta Rady Rodziców:
30 9377 0000 0000 0299 2000 0001

KOMISJA REWIZYJNA
Justyna Wysota
Agata Figas-Jach