Język niemiecki

PONIEZIAŁEK 31.01.2022

Tematy i słownictwo – Meble

Obrazek 1

Obrazek 2

Obrazek 3