Jaskółki galeria

Wizyta Strażaków

Bezpiecznie na drodze

Wizyta w bibliotece

Zajęcia kreatywne z @Aktywnie

Wycieczka do Krzywego Lasu

Kolor pomarańczowy

Kolor brązowy

Kolor żółty

Kolor zielony 

Kolorowy tydzień – czerwony 

Dzień jabłka

Dzień Chłopaka

Wycieczka do Lubiechowa

Wycieczka na działki ogrodowe

Sprzątanie Świata

Wycieczka do kina

Dzień Przedszkolaka

Dzień sportu